POPUP21 / Projektni prostori Podunavlja/ Projektraum Donau

7.7.2015.

Eurodom, Kulturni Centar

 

 

U utorak, 7. srpnja 2015. u Kulturnom centru Eurodom održao se POPUP21, jedan od projekata zaokruženog naziva Projektni prostori Podunavlja čija je inicijativa za ostvarivanje potaknuta od strane Donauschwäbisches Zentralmuseum Ulm iz Njemačke i umjetničke organizacije POPUP i V8. Potaknuti idejom umrežavanja projektu se pridružuju umjetničke organizacije iz Njemačke, Austrije, Bugarske, Rumunjske, Mađarske i Srbije. Ovako veliki projekt ima za ideju umrežavanja nezavisne kulture na cijelom području Podunavlja, stvaranja neophodnih kontakata, razmjenu ideja i promociju tekuće produkcije umjetnosti čije vrijeme tek dolazi. U rasponu od godinu dana umjetničke organizacije će gostovati i biti ugošćeni u nekim od navedenih zemalja, te se sastajati na simpozijima. Kao predstavnik Hrvatske, POPUP se već predstavio u Temišvaru (Rumunjska), a sada ima priliku predstaviti umjetničke pristupe V8 iz Karlsruhea, Njemačka i Friday Exit iz Beča, Austrija, unutar programa Osječkog ljeta kulture 2015.

V8 platforma djeluje već deset godina u Karlsruheu (Njemačka) gdje predstavlja umjetničke pozicije pretežno mladih umjetnika na njemačkoj, ali i internacionalnoj razini.

Friday Exit od 2012. godine djeluje u obliku otvorenog kolektiva u Beču (Austrija) u suradnji sa Akademijom likovnih umjetnosti u Beču. Obje umjetničke organizacije se bave istraživanjima suvremene umjetničke prakse i predstavljaju mlade umjetnike, u pokušaju evoluiranja ustaljenih umjetničkih formi i pristupa.

 

Popis umjetnika:

Franziska Degendorfer, Alex Frohberg, Michael Grudziecki, Philipp Joswig, Max Santo, Daniel Wogenstein, Janusz Czech, Bettina Kattinger, Marlies Surtmann, Lisa Stuckey, Magdalena Fischer, Olivia Jaques, Wilhelm Binder, Frédérique Neuts i Ana Loureiro.

 

V8

http://www.viktoria8.de/
www.facebook.com/v8plattform?fref=ts

Friday Exit

http://www.fridayexit.at/
www.facebook.com/FridayExit?fref=ts

 

Izložba je realizirana sredstvima:

Ministarstvo znanosti, inovacija i umjetnosti, Baden- Württemberg, Donau.büro Ulm, Donauschwäbisches Zentralmuseum Ulm, Ministarstvo kulture RH i Grad Osijek

-----------------------------------------------------------------------------

On Tuesday, 7 July 2015 at the Cultural Center of Eurodom in Osijek, Croatia, was held POPUP21, a project called Projektraum Donau which is triggered by Donauschwäbisches Zentralmuseum Ulm in Germany, and arts organizations (NGO) POPUP and V8. Inspired by the idea of networking project is joined by art organizations from Germany, Austria, Bulgaria, Romania, Hungary and Serbia. This large project has the idea of networking independent culture throughout the Danube region, to create the necessary contacts, exchange of ideas and the promotion of the current production of art whose time is yet to come. In a span of one year NGO's will host and be hosted in some of these countries, and meet at the symposiums. As a representative of the Croatia, POPUP was already presented in Timisoara (Romania), and now has the opportunity to present artistic approaches of V8 from Karlsruhe, Germany, and Friday Exit from Vienna, Austria, within the program ''Osijek Summer of Culture''.

V8 platform is working for ten years in Karlsruhe (Germany) and represents the artistic positions of predominantly young artists in Germany, but also internationally.

Friday Exit, from 2012, operates as an open collective of Vienna (Austria) in cooperation with the Academy of Fine Arts in Vienna.
Both NGO's are engaged in the research of contemporary art practice and represent young artists, in an attempt in evolution of established art forms and approaches.
The list of the artists: Franziska Degendorfer, Alex Frohberg, Michael Grudziecki, Philipp Joswig, Max Santo, Daniel Wogenstein, Janusz Czech, Bettina Kattinger, Marlies Surtmann, Lisa Stuckey, Magdalena Fischer, Olivia Jaques, Wilhelm Binder, Frédérique Neuts and Ana Loureiro.

V8

http://www.viktoria8.de/
www.facebook.com/v8plattform?fref=ts

Friday Exit

http://www.fridayexit.at/
www.facebook.com/FridayExit?fref=ts

The exhibition is funded by:
Ministry of Science, Innovation and Arts, Baden-Württemberg, Ulm Donau.büro, Donauschwäbisches Zentralmuseum Ulm, Ministry of Culture of the Republic of Croatia and the City of Osijek

 

RADOVI / WORKS

Janusz Czech3 V8.jpgMichael Grudziecki5 V8.jpgJanusz Czech4 V8.jpgFranziska Degendorfer6 V8.jpgIMG_4929.jpgMagdalena Fischer Friday Exit.jpgDaniel Wogenstein1 V8.jpgIMG_4989.jpgIMG_4914.jpgBettina Kattinger1 Friday Exit.jpgFrederique Neuts2 Friday Exit.jpgAlex Frohberg V8.jpgIMG_4903.jpgFranziska Degendorfer7 V8.jpgLisa Stuckey Friday Exit.jpgMarlies Surtmann3 Friday Exit.jpgPhilipp Joswig V8.jpgAna Loureiro Friday Exit.jpgIMG_4915.jpgJanusz Czech6 V8.jpgOlivia Jaques1 Friday Exit.jpgJanusz Czech2 V8.jpgMichael Grudziecki1 V8.jpgWilhelm Binder Friday Exit.jpgMax Santo V8.jpgFrederique Neuts1 Friday Exit.jpg

 

OTVORENJE IZLOŽBE / EXHIBITION OPENING

IMG_9455.jpgIMG_9418.jpgIMG_9361.jpgIMG_9375.jpgIMG_9385.jpgIMG_9358.jpgIMG_9419.jpgIMG_9362.jpgIMG_9434.jpgIMG_9463.jpgIMG_9450.jpgIMG_9417.jpgIMG_9414.jpgIMG_9398.jpgIMG_9404.jpgIMG_9396.jpgIMG_9371.jpg