POPUP 29

Alf Setzer, Michelin Kober, Daniel Sigloch i Daniel Mijić / Buba Švabe u slijepom crijevu
31.10.2016.
Esseker centar

Stuttgartski kvartet Alf Setzer, Michelin Kober, Daniel Sigloch i Daniel Mijić po prvi put izlažu svoj rad u ovom sastavu. Iako su njih četvero na različitim izložbama i u različitim kombinacijama ranije surađivali, do sada nije bilo prilike i mogućnosti ovu raznolikost ujediniti u jedan prostor.

Zajedničke korijene imaju na Akademiji vizualne umjetnosti u Stuttgartu, gdje je Alf Setzer kao predavač na kiparstvu već od početka studija primjetio Kobera, Siglocha i Mijića. Odnos između nastavnika i studenata se tokom vremena razvio u prijateljstvo. Iz te zajednice (u koju pripadaju još neke osobe) su u zadnjih 20 tak godina proizašli mnogobrojni projekti. U dva još postojeća projekta koji će se u Osijeku pokazati su radovi umjetničkog kolektiva ˝Filderbahnfreundmöhringen FFM˝ i video radovi, sitotisak, plakati za glazbu i performanse grupe ˝Akademische BetriebskapelleABK˝. Konstanta u njihovom radu je i organizacija projektnog prostora ˝Gästezimmer˝ u Stuttgartu. Više od šesnaest godina, sa 4-6 izložbi i projekata godišnje,˝Gästezimmer˝ je platforma za mladu, nekomercijalnu i interdisciplinarnu umjetnost i na taj način je povezan sa POPUP projektom u Osijeku.

Za osječku izložbu, gore navedeni umjetnici će se prezentirati sa radovima male plastike, crteža, grafike i videa.

 

BIOGRAFIJE

Alf Setzer

1956                     rođen u Betzigau/Kempten, Allgäu

1976-81               studij na Sveučilištu vizualne umjetnosti Braunschweig kod prof. Emil Cimiotti

1986-93               kabaretist u duu ˝Die Wiesenbügler˝

od 1993               predavač vizualne umjetnosti na Akademiji vizualne umjetnosti Stuttgart

od 2004               organizator na projektima ˝Gästezimmer˝

od 2013               pjevač i izvođač u ABK (akademska operativna kapela)

Daniel Sigloch

1970                      rođen u Stuttgartu

1991-94                izobrazba za klesara

1997-04               studij na Akademiji vizualne umjetnosti Stuttgart kod Doroteje Schulz, prof. Wernera Pokorny i prof. Micha Ullman

1999-09               osnivač i aktivist u kolektivu ˝Filderbahnfreundemohringen FFM˝

(Anna-Lisa Cardinale, Michelin Kober, Daniel Mijić, Konrad Sedlar, Daniel Sigloch)

Daniel Mijić

1969                    rođen u Ravensburgu

1990-93                izobrazba za klesara

1997-04               studij na Akademiji vizualne umjetnosti Stuttgart kod Doroteje Schulz, prof. Wernera Pokorny i prof. Micha Ullman

od 1999               umjetnička grupa Filderbahnfreundemöhringen FFM sa Anna-Lisa Cardinale (do 2003), Konradnom Sedlar (do 2003) i Danielom Sigloch (do 2009)

od 2000               organizator na projektima ˝Gästezimmer˝

od 2004               nastavnik, voditelj radionice serigrafije na Akademiji vizualne umjetnosti Stuttgart

Michelin Kober

1968                      rođena u Herrenbergu

1989-91                izobrazba za stolara

1993-94               studij industrijskog dizajna na sveučilištu u Kasselu

1998-2004           studij na Akademiji vizualne umjetnosti Stuttgart kod prof. Wernera Pokorny i prof. Micha Ullman

od 1999               umjetnička grupa Filderbahnfreundemöhringen FFM zajedno sa Danielom Mijić, Anna-Lisa Cardinale (do 2003), Konradnom Sedlar (do 2003) i Danielom Sigloch (do 2009)

od 2000               organizator na projektima ˝Gästezimmer˝

svi žive i rade u Stuttgartu

Justyne Koeke (JK), umjetnica iz Stuttgarta, istovremeno je vodila intervju sa umjetnicom Michelin Kober (MK), te umjetnicima Danielom Mijić (DM), Alfom Setzer (AS) i Danielom Sigloch (DS).

JK:          Moje prvo pitanje se odnosi na Alfa Setzer, koliko dugo se poznajete?

AS:         Poznajemo se od ´97 mislim, ili ´98?

                Da točno,´97. Tada je Daniel Mijić prvi puta došao u moj atelje, malo smo razgovarali, on je tada počeo studirati zajedno sa Danielom Siglochom i ti Michelin si im se odmah priključila?

MK:       Ne, ja sam došla tek ´98.

JK:          Da, to je bilo tako davno.

AS:         Da, tako davno, da.

JK:          Moje iduće pitanje se odnosi na sve, dali prvi puta izlažete zajedno u ovoj postavi?

Svi četvero: Da.

JK:          Kako je došlo do ove ideje za izložbu?

AS:         Preko Daniela Siglocha, koji se već prije sa projektom Dunavski umjetnički prostori povezao sa grupom POPUP u Osijeku.

JK:          Ok. Ja sam ovdje poluinsajder te vidim dvije strane, s jedne strane ste članovi ˝Filderbahnfreundemöhringen FFM˝, jedne legendarne grupe umjetnika koja postoji od početaka te s druge strane, projektnog prostora Gästezimmer.

                Kako je došlo do te suradnje te možete li objasniti što je FFM a što Gästezimmer?

DS:         Gästezimmer se rodio iz FFM-a. Prvo je bio izložbeni prostor kojeg smo organizirali kao studenti.

                Mora se reći da je FFM imao i drugih članova, dakle Alf je uvijek bio član i neki iz drugih područja također. Nama je bilo bitno da nismo ovisni od galerija tj. od umjetničkog tržišta, te da moramo čekati da nam netko drugi nešto ponudi nego da radimo našu stvar, imamo naš prostor, svejedno kakvi su ovdje odnosi. Prvi Gästezimmer u Möhringenu nije bio veći od wc-a, maleni prostor na kraju svijeta, ali je ipak bilo zabavno to raditi. Smiješno je što smo tamo održali lijepe, velike izložbe.

MK:       Ja mislim da bih mogla nešto nadodati. Rekao si, Alf je oduvijek bio član FFM-a, ja bih rekla da je Alf nama bio jako važan, jer je u to doba bio naš profesor. Mislim da to trebamo naglasiti, jer je naš odnos bio profesor/student. Dobro smo se razumijeli, ali tu je bio respekt prema profesoru. Danas smo prijatelji.

JK:          A što je FFM i kako je počelo sa FFM-om?

DM:       OK, probat ću sažeti. Alf je bio, tj. je profesor na Umjetničkoj akademiji u Stuttgartu te je za našu klasu organizirao izložbu u Ulmu. Za vrijeme te izložbe smo napravili eksperiment koji je propao, a klasa se posvađala i dio organizacijskog tima, koji smo bili mi, smo odlučili da osnujemo grupu koja je dobila naziv Filderbahnfreundemöhringe FFM.

JK:          Dakle, Filderbahnfreundemöhringen – zvuči pomalo provincijalno, kao hobi, te udobnost. Dakle svijet umjetnosti je udaljen od tog imena. Što ste mislili s tim imenom?

MK:       Točno to što ste rekli. Naziv se slaže s jedne strane od Filderbahndepot Möhringen, gdje je bio naš prvi atelje, tamo je sve počelo. A naziv je i trebao biti glomazan. Za internacionalno razumijevanje na izložbama koristimo naziv FFM. Ime ne ukazuje na umjetnost. U sebi sadrži pojmove koji u umjetnosti ništa ne znače, kao provincijalnost, malograđanstvo i netrpeljivost.

JK:          Ja sam očekivala da će to izdržati godinu/dvije, no u međuvremenu ste postali jedna od najstarijih umjetničkih grupa u južnoj Njemačkoj. Što vas toliko dugo drži zajedno?

DM:       Razlog tome je način na koji radimo. Pri razvoju rada je kao u stolnom tenisu, ideje se bacaju vamo tamo, jedan nešto doda, onda drugi, te tako nastaje rad. Do sada nismo morali raditi kompromise zato što to nebi funkcioniralo. Tu je i puno sreće, da sve dobro teče. Naravno da je bilo uspona i padova tjekom vremena, ali smo se dobro nosili s novim situacijama kako bi grupa i dalje funkcionirala. Vrijeme Akademije i ono što je sljedilo poslije nje su dva različita svijeta u kojima različito funkcioniramo, organiziramo, a i dobitak djece mjenja okolnosti, no usprkos svemu smo se uspjeli uskladiti i nositi s novim situacijama. Nikada nije postojao manifest kojega smo se držatli.

JK:          Alf, možeš li nešto reći o Akademischen Betriebskapelle ABK?

AS:         ABK je šarena i glasna skupina profesora i studenata Akademije vizualne umjetnosti u Stuttgartu. Zbog mog prijašnjeg rada u kabareu, u ABK imam ulogu pjevača i zabavljača. Iako sam u međuvremenu postao stariji, a u mladosti nikada nisam imao poseban interes za rock glazbu, u ovom cirkusu je baš ta vrsta glazbe sveprisutna. Mi obrađujemo tekstove koje pišu profesori akademije, a većinom su vezani za umjetnost.

JK:          Koje radove predstavljate u Osijeku?

DS:         Ovaj put ćemo pokušati miješati radove pojedinca sa grupom. To dosada nismo radili. Biti će heterogena prezentacija, koja će i nama biti iznenađenje, jer smo u prošlosti striktno dijelili ova dva područja. Možda se može usporediti sa kompilacijom.

A quartet from Stuttgart, Alf Setzer, Michelin Kober, Daniel Sigloch and Daniel Mijić, will present their work together for the first time. Although, the four of them collaborated in different situations and combinations, it was never possible to unite their diverse works in the same space.

They have the same roots from the Academy of Visual Arts in Stuttgart where Alf Setzer, as a sculpture instructor, noticed Kober, Sigloch and Mijić in the beginning of their studies. Over time, the student / teacher relationship developed into a friendship. During the past 20 years, many projects came from that community (along with some other people). In that two existing projects that will be shown in Osijek, are the works of the art collective Filderbahnfreundmöhringen FFM and video works, screen prints, posters for music and performances of the group Akademische BetriebskapelleABK .Organization of a project space Gästezimmer in Stuttgart is also a part of their work. For more than 16 years, with 4-6 exhibitions and projects yearly, Gästezimmer is a platform for young, noncommercial and interdisciplinary art and that is the connection with the POPUP project in Osijek.

The abovementioned diversity has spread throughout the presentation of the individual works of the four artists. Works from the areas of plastic figurines, drawings, graphic print and video art are presented at this POPUP exhibition.

The artist, Justyne Koeke (JK), from Stuttgart did an interview exhibiting artists Michelin Kober (MK), Daniel Mijić (DM), Alf Setzer (AS) and Daniel Sigloch (DS).

JK: My first question is for Alf Setzer, how long do you know each other?

AS: We know each other since 1997 I think, or 1998? Yes, it’s from 1997. That’s the first time Daniel Mijić came to my atelier, we talked a little bit and then he started studying along with Daniel Sigloch and you, Michelin, joined them right away?

MK: No, I came in 1998.

JK: Yes, it was so long ago.

AS: So long ago, yes.

JK: My next question is for everybody, is this the first time that you’re exhibiting together, all four of you?

All four of them: Yes.

JK: How did the idea for this exhibition came about?

AS: Through Daniel Sigloch who already connected with POPUP in Osijek through the Danube project.  

JK: OK. I’m kind of an insider here so I see both sides. On one side, there are the Filderbahnfreundemöhringen FFM members, one of the legendary artist groups that exist for a long time and on the other side, the Gästezimmer project space. How did the collaboration came about and can you explain what is FFM and what is Gästezimmer?

DS: Gästezimmer came from the FFM. At the beginning, it was an exhibiting space we organized as students. It has to be said that FFM had other members as well, so Alf was always a member and some other people from different areas as well. For us, it was important to be independent from galleries and art market and not have to wait for someone else to offer us something and just do our own thing and have our space. The first Gästezimmer in Möhringen wasn’t bigger than a toilet. It was a small space, at the end of the world, but it was still fun to do it. It's funny that we held some great, big exhibitions there.

MK: I think I could add something. You said that Alf was always a member of the FFM and I would say that Alf was very important to us, because he was our professor at that time. I think we should emphasize that because our relationship was student/teacher. We understood each other well, but there was still respect towards our professor. Today, we’re friends.

JK: What is FFM and how did it start?

DM: I’ll try to keep it short. Alf was, actually still is, a professor at the Art Academy in Stuttgart and he organized an exhibition for our class in Ulm. During that exhibition, we made an experiment which went wrong and our class got into a fight and a part of the organizational team, which was us, decided to found a group that got the name Filderbahnfreundemöhringen FFM.

JK: Filderbahnfreundemöhringen – it sounds a bit provincial, like a hobby or comfort. The art world is far away from that name. What did you mean by this name?

MK: Exactly what you said. The name came from one side of Filderbahndepot Möhringen, where our first atelier was, where it all started. And the name was supposed to be long. For international understanding, we put FFM on the exhibitions. The name does not indicate art. It has the ingredients that were not lost in art, like provinciality and bourgeoisie, and that’s in the name.

JK: I expected it to last for a year or two, but in the meantime, you became one of the oldest art groups in south Germany. What kept you together for so long?

DM: The reason is the way we work. While working, it’s like a Ping-Pong table – the ideas are thrown back and forth, one of us adds something, then the other, and that’s how the work is created. We didn’t have to compromise, it wouldn’t work. There’s also luck. Of course, there were highs and lows, but we were good at dealing with new situations in order for the group to keep functioning. The Academy and what came after are two different worlds, where we function and organize in different ways. Having children is also a part of it but despite everything else, we managed to sync and deal with new circumstances. There was never a manifest we should follow.

JK: Alf, can you say something about Akademischen Betriebskapelle ABK?

AS: ABS is a colorful and loud group of professors and students of the Academy of Visual Arts in Stuttgart. With my old work as a cabaret artist, I have a role of a singer and an entertainer. Although I got old in the meantime and I never got interested in rock music, I really like this circus. We deal with texts written by the Academy professors and they are mostly about art.

JK: Which works are you presenting in Osijek?

DS: This time, we’ll try to mix the individual works with the group works. We haven’t done that before. It’s going to be a heterogenic presentation that will be surprising for us too because in the past, we strictly divided those two areas. Maybe it could be compared to a compilation of works.

RADOVI / WORKS

IMG_5920.jpgIMG_5838.jpgUntitled_Panorama6.jpgIMG_5783.jpgIMG_5889.jpgIMG_5850.jpgUntitled_Panorama11.jpgIMG_5809.jpgIMG_5825.jpgUntitled_Panorama13.jpgUntitled_Panorama10.jpgIMG_5846.jpgUntitled_Panorama1.jpgIMG_5914.jpgIMG_5833.jpgUntitled_Panorama3.jpgUntitled_Panorama4.1.jpgUntitled_Panorama16.jpgIMG_5829.jpgIMG_5781.jpgIMG_5882.jpgIMG_5820.jpgIMG_5779.jpgIMG_5786.jpgIMG_5940.jpgIMG_5784.jpgIMG_5878.jpgIMG_5876.jpgIMG_5842.jpgIMG_5806.jpgIMG_5808.jpgUntitled_Panorama2.jpgIMG_5831.jpgIMG_5811.jpgUntitled_Panorama14.jpgIMG_5913.jpgIMG_5788.jpgUntitled_Panorama9.jpg

OTVORENJE IZLOŽBE / EXHIBITION OPENING

IMG_3302.jpgIMG_3324.jpgIMG_3333.jpgIMG_3328.jpgIMG_3308.jpgIMG_3327.jpgIMG_3332.jpgIMG_3326.jpgIMG_3322.jpgIMG_3319.jpgIMG_3301.jpgIMG_3304.jpgIMG_3300.jpgIMG_3323.jpg