POPUP33

Ivana Pegan Baće, Mindness

2.7.2017.

Eurodom

POPUP33 predstavlja izložbu Mindness, Ivane Pegan Baće, koja je otvorena za javnost 2.7.2017., sa početkom u 22.00 sata. Autorica je zaokupljena jezikom, riječima, ne kao komunikacijskim sredstvima koji omogućuju dijalog i intelektualne formulacije, već kao začudnim instrumentima koji omogućuju oblikovanje značenja i na intuitivnoj razini. Njezini recentni radovi su većim dijelom skice unutarnjih monologa, hermetične jezične konstrukcije koje se oprostoruju u objektu, instalaciji ili video slici, pri čemu se semantičkoj razini često dodaju auditivne i vizualne komponente onoga o čemu se govori.

U posljednjih nekoliko godina bavi se radom u formi autorske knjige. Mindness /Dnevnik 2017. knjiga je koja je još u nastanku, te se ovdje prikazuje svojim pojedinačnim stranicama postavljenim u prostoru. Autorica bilježi šumove jezika, odlomke razgovora, riječi, dijaloge iz svoje najbliže okoline. Režira na način stvaranja slika posredstvom riječi, slova, praznina, znakova koji se čitaju kao kadrovi života. Metoda je jednostavna – bilježi ih na pisaćoj mašini – uživo. Slike su to nalik scenama filma koji se prekida i nastavlja u nekom novom žanru na svakoj sljedećoj stranici. Pegan Baće uviđa mnogoznačnost čovjekovih verbalnih komunikacija; unutar procesa dnevničkog zapisivanja autorica razrađuje prostor humane povezanosti ljudskog bića sa samim sobom i s drugima.

Program se održava sa potporom Osječkog ljeta kulture 2017.

BIOGRAFIJA

Ivana Pegan Baće rođena je 1971. godine u Doboju. Diplomirala je 1996. na kiparskom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Autorica u stvaralaštvu istražuje i otvara razne i mnoge diskurse posredstvom audio djela, video radova, fotografija, instalacija i dr. Multimedijalna umjetnica pripada dijelu hrvatske suvremene scene koja se formirala u Dubrovniku u okrugu djelovanja Art radionice Lazareti (kraj 80.-ih godina XX. stoljeća - nadalje). Članica je Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika, Hrvatskog društva likovnih umjetnika Dubrovnik i Art radionice Lazareti, Dubrovnik. Aktivno je angažirana u izlagačkom djelovanju Galerije Flora Hrvatskog društva likovnih umjetnika u Dubrovniku, te se bavi i restauracijom. Pegan Baće je izlagala na mnogim samostalnim i skupnim izložbama. Živi i radi u Dubrovniku.

 

 

Zagreb, 2.6. 2017.

 

POPUP33 / Ivana Pegan Baće / Mindness

 

POPUP33 is presenting the Ivana Pegan Baće’s Mindness exhibition that opens to the public on July 2nd 2017 at 10pm. The author is occupied with language, words, but not as means of communication which enable dialogue and intellectual formations, but as astounding instruments that enable the figuration of meaning on an intuitive level. Her recent works are mostly sketches of inner monologues, a hermetic language construction that turns into objects, installations or video image, whereby audio and visual components of what is being said is added on a semantic level.

During the last few years, she was working in a form of an author’s book. Mindness/Journal 2017 is a book that is a work in progress and is presented here as single pages placed in the space. The author records the noise of language, fragments of conversations, words, and dialogues from her surroundings. She directs in a way where the image is made with words, letters, empty spaces, sings that are read as frames of life. The method is simple – she notes them on a typewriter – live. Those images are like scenes of a movie that pauses and continues in a new genre on every other page. Pegan Baće realizes the many meanings of verbal communication; inside the process of writing a journal, the author works out the space of humane connectedness of a human being with him/herself and with others.

The program is supported by the Osijek Summer of Culture 2017

BIOGRAPHY

Ivana Pegan Baće was born in 1971 in Doboj. She graduated in 1996 at the sculpture department of Academy of Arts, Zagreb. The author explores and opens new discourses by using audio works, video works, photography, and installation. The multimedia artist belongs to the part of contemporary Croatian art scene that formed in Dubrovnik and the work of Art Workshop Lazareti (late 1980s-now). She is a member of Croatian association of independent artists, Croatian Association of Artists Dubrovnik, and Art Workshop Lazareti, Dubrovnik. She is active in Flora Gallery and Croatian Association of Artists Dubrovnik exhibitions. Pegan Baće exhibited in many solo and group exhibitions. She lives and works in Dubrovnik.

Zagreb, 2.6. 2017.

 

RADOVI / WORKS

IMG_0739.jpgUntitled_Panorama5.jpgIMG_1017.jpgUntitled_Panorama6.jpgUntitled_Panorama1.jpgIMG_0780.jpgIMG_1008.jpgUntitled_Panorama3.jpgIMG_0745.jpgIMG_0741.jpgIMG_0747.jpgUntitled_Panorama7.jpgIMG_0761.jpgIMG_0774.jpgUntitled_Panorama4.jpgIMG_0740.jpgIMG_0998.jpgIMG_1000.jpgIMG_0777.jpgIMG_0749.jpgIMG_1019.jpgIMG_0765.jpgIMG_0766.jpgIMG_0969.jpgIMG_1007.jpgIMG_0964.jpgIMG_0743.jpgIMG_0757.jpgIMG_0788.jpgIMG_1003.jpgIMG_1014.jpgIMG_0763.jpgIMG_1006.jpgIMG_1011.jpgIMG_0753.jpgIMG_1015.jpgIMG_0999.jpgIMG_1020.jpgIMG_0785.jpgIMG_1023.jpgIMG_0759.jpgIMG_0770.jpg

 

OTVORENJE IZLOŽBE / EXHIBITION OPENING

IMG_1089.jpgIMG_0918.jpgIMG_0857.jpgIMG_0843.jpgIMG_0868.jpgIMG_0818.jpgIMG_0812.jpgIMG_0813.jpgIMG_0900.jpgIMG_0817.jpgIMG_0917.jpgIMG_0792.jpgIMG_0794.jpgIMG_0871.jpgIMG_0834.jpgIMG_0806.jpgIMG_0931.jpgIMG_0895.jpgIMG_0855.jpgUntitled_Panorama2.jpgIMG_0815.jpgIMG_0821.jpgIMG_0898.jpgIMG_0860.jpgIMG_0820.jpgIMG_0891.jpgIMG_0827.jpgIMG_0867.jpg