POPUP32

POPUP traži zid za Knifera
23.4.2017.
Osijek
 
 

POPUP32 bavi se potragom za zidom gdje će se izvesti prvi javni Kniferov rad u njegovom rodnom Osijeku.

Akcija će se odvijati u nekoliko faza.

U prvoj fazi POPUP poziva građane/ke da se jave sa prijedlozima mogućih lokacija za izvedbu Kniferova rada, do 22.4.2017.

U drugoj fazi u Osijek dolazi umjetnik Duje Jurić, dugogodišnji Kniferov asistent, provjeriti lokacije koje je javnost predložila. Cijelu akciju biti će moguće pratiti preko facebook stranice POPUP Osijek, 23.4.2017.

Zadnja faza uključuje Kniferovu kćerku, povjesničarku umjetnosti Anu Knifer i Duju Jurića koji će se odlučiti za konačnu i najpovoljniju lokaciju izvedbe Kniferova rada prema originalnim skicama Knifera. POPUP se nada, ne utopističkom cilju krajnjeg izvođenja originalnog Kniferovog rada pod budnim okom Duje Jurića, pokloniti Osijeku rad Julija Knifera na mjestu gdje svi mogu doživjeti susret sa velikim osječkim umjetnikom.

KAKO SUDJELOVATI

  1. Ako imaš ideju gdje bi Kniferov rad trebao stajati postaj fotografiju zida u javnom prostoru na Facebook, sa adresom zida i dodaj #zidzaknifera ili na e-mail adresu POPUP-a do 22.4.2017.
  2. Pridruži nam se 23.4.2017. na obilasku lokacija na Facebook stranici POPUP Osijek gdje ćeš imati priliku pratiti live stream akcije, vidjeti gdje smo i pridružiti nam se!

KRATKA BIOGRAFIJA

Duje Jurić rođen je 18. travnja 1956. god. u Rupama, pored Skradina. Diplomirao je 1981. godine na Odsjeku za slikarstvo Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, u klasi prof. Vasilija Jordana.

Nakon studija radi i djeluje kao slobodni umjetnik, a od 1984. godine bilježi i prve samostalne izložbe u zemlji i inozemstvu. Krajem osamdesetih godina surađivao je s Julijem Kniferom pri realizaciji njegovih murala u Salzburgu, Genevi, Séte-u i Dijonu (1991. godine, gdje je Jurić imao i prvu samostalnu inozemnu izložbu). Od 2000. godine radi kao docent, a potom kao  izvanredni i redovni profesor na ALU u Zagrebu.

U više od trideset godina umjetničke prakse Jurić je izlagao na brojnim samostalnim i grupnim izložbama domaćeg i internacionalnog karaktera (Brighton, Budimpešta, Prag, Seul, Bochum, Johannesburg, Riga, Kairo, Mainz, Sofija, Sarajevo, Pariz, Škofja Loka, Dijon, New Delhi, Ljubljana, Palma de Mallorca, Mainz, Trst, Marseille, Beograd i dr.). Za svoj umjetnički rad višestruko je nagrađivan.

 

 

POPUP32  is searching for a wall where the first public artwork  of Knifer would be created in Osijek, his hometown.

The action will take place in several phases.

In the first phase, POPUP is inviting citizens to come up with suggestions of possible locations for the creation of Knifer’s work.

In the second phase, Duje Jurić, an artist and Knifer’s assistant, is coming to Osijek. He will check out the locations the public suggested. The whole action can be followed on POPUP Osijek Facebook page on April 23rd 2017.

The last phase includes Knifer’s daughter, art historian Ana Knifer and Duje Jurić who will choose the final location for the Knifer artwork according to the original Knifer sketches. POPUP is hoping for the non-utopian goal of creation of original Knifer’s work under the watchful eye of Duje Jurić, to donate it to Osijek at a place where everyone can have an experience with the famous artist from Osijek.

HOW TO PARTICIPATE

1. If you have an idea where Knifer’s artwork should be created, post a photo of the wall on Facebook, with the address of the wall and add the hashtag #zidzaknifera or send it to the POPUP email.

2.  Join us on April 23rd 2017 on the locations tour and POPUP Osijek Facebook page where you can stream it live, see where we are, and join us!

SHORT BIOGRAPHY

Duje Jurić was born on April 18th 1956 in Rupe, Skradin. He graduated in 1981 in the painting department at the Academy of Arts, Zagreb, in the class of professor Vasilij Jordan.

After his studies, he worked as an artist and from 1984 he started his first solo exhibitions in Croatia and abroad. In the 80s, he cooperated with Julije Knifer on the realization of his murals in Salzburg, Geneva, Sete, and Dijon (in 1991, where Jurić had his first solo exhibition abroad). From 2000, he works as a docent and professor at the Academy of Arts in Zagreb.

In more than 30 years of art practice Duje Jurić exhibited in numerous solo and group exhibitions in Croatia and abroad (Brighton, Budapest, Prague, Seoul, Bochum, Johannesburg, Riga, Mainz, Sofia, Sarajevo, Paris, Škofja Loka, Dijon, New Delhi, Ljubljana, Palma de Mallorca, Trieste, Marseille, Belgrade etc.) He has received numerous awards for his work.

 

IMG_8419.JPGIMG_8412m.jpgIMG_8422m.jpgIMG_8424m.jpg

 

Frames iz videa u izradi/ Frames from video in production

vlcsnap-2017-05-01-21h25m40s431.jpgvlcsnap-2017-05-01-21h06m04s202.jpgvlcsnap-2017-05-01-21h11m58s193.jpgvlcsnap-2017-05-01-21h48m41s107.jpgvlcsnap-2017-05-01-21h35m29s891.jpgvlcsnap-2017-05-01-21h09m00s123.jpgvlcsnap-2017-05-01-21h43m23s936.jpgvlcsnap-2017-05-01-20h55m37s868.jpgvlcsnap-2017-05-01-20h51m40s010.jpgvlcsnap-2017-05-01-21h33m29s064.jpgvlcsnap-2017-05-01-21h08m31s200.jpgvlcsnap-2017-05-01-20h53m27s898.jpgvlcsnap-2017-05-01-20h50m37s032.jpgvlcsnap-2017-05-01-21h21m25s469.jpgvlcsnap-2017-05-01-21h27m43s556.jpgvlcsnap-2017-05-01-21h17m49s124.jpgvlcsnap-2017-05-01-21h37m10s847.jpgvlcsnap-2017-05-01-20h58m44s978.jpgvlcsnap-2017-05-01-21h12m24s819.jpgvlcsnap-2017-05-01-21h31m34s598.jpgvlcsnap-2017-05-01-21h39m30s910.jpgvlcsnap-2017-05-01-21h16m37s654.jpgvlcsnap-2017-05-01-21h20m48s867.jpgvlcsnap-2017-05-01-21h28m57s568.jpg